Hoe Chat GPT inzetten als auteur: Wat wel en vooral wat niet!!! (deel 2)

30 mei 2024


Dagelijks lees ik AI (r)evoluties in de krant. Telkens opnieuw valt het me op hoezeer techbedrijven gekke evoluties doormaken, zowel op het vlak van deep fake video’s, valse foto’s, als ook verbeteringen op het vlak van vertaalprogramma’s. Het fascineert me mateloos (las je al in het eerste deel van dit artikel). En tegelijkertijd maakt het me bang. Telkens opnieuw probeer ik me niet te laten verlammen door deze ‘boomende’ evolutie, maar zoek ik wat deze razendsnelle evolutie voor auteurs kan betekenen.

Verleiding en gevaren voor auteurs

Tegelijkertijd zie ik ook hoe ChatGPT zo verleidelijk is, zo gemakkelijk toe te passen, dat je het helemaal wil inzetten als schrijfinstrument. En te blijven ‘copy-pasten’. En ik begrijp het goed. Eens je begint te vragen (met de juiste prompts) en je merkwaardig accurate antwoorden krijgt, beter geformuleerd dan je het zelf kan bedenken, dán mag een rood lichtje in je beginnen branden.

Ik maakte het zelf mee en lees het bij mijn klanten. Plots lees ik een correcte en informatieve tekst die perfect en … zielloos klinkt. De tekst spreekt niet tot me. Uiterst correct, mààr, ik heb geen zin om verder te lezen, hoewel ik beroepshalve alle ingediende teksten volledig lees, altijd.

Vaak voel ik me na het lezen wat verweesd of verdwaasd. Ik kan het niet plaatsen. Ik lees wel iets, maar voel er niets bij. Net alsof er tegen iemand anders (iets) wordt gesproken, want persoonlijk voel ik me niet aangesproken. Net alsof ik een cursus aan het doornemen ben. En daar ligt een knoop: cursus.

Het verschil tussen cursus en boek: Wat AI niet begrijpt

Een cursus is geen boek, zoals ik dagelijks mijn klanten toespreek. Als lezer voel je je zelden aangesproken in een cursus. De tekst is eenrichtingsverkeer. Wel, bij een boek ‘pakt’ dat niet! Een cursus dient niet echt om je lezer uit te nodigen (hoewel die dat wel meer zou mogen doen volgens mij), een goed boek wel.

Waar zet je Chat GPT wel voor in?

 1. Writers block overwinnen
  Je kan altijd ChatGPT inzetten om je te ondersteunen in een brainstormsessie. Zijn de gegeven punten onjuist, of niet direct een antwoord, vraag er dan 10 meer. Vraag meer, tot je een of meerdere sleutels vindt die je voldoening geven om verder te gaan.
  Mogelijke prompt: Help me brainstormen om (je punt) voeding te geven in mijn boek. Geef me 20 mogelijke opties. Of, Kan je 30 invalshoeken bedenken waarbij ik mijn (punt) helder kan maken?
 2. Je te helpen met de volledigheid van je punt of hoofdstuk
  Vrees je misschien enkele punten te vergeten in je hoofdstuk? Ben je bang om niet helemaal volledig te zijn?
  Mogelijke prompt: De titel van mijn boek is … en de titel van dit hoofdstuk: … Geef me een opsomming van 25 punten, die de volledigheid van het hoofdstuk nastreven.
 3. Je ‘theoretische stukken’ helpen verwoorden
  Zoek geen uren op Google, bestudeer je collega’s of concullega’s niet, … stel je vragen aan ChatGPT en speel met de gegeven formulering.
  Mogelijke prompt: Kan je me 5 definities geven van … (je punt)
 4. Twijfel je aan je titels?
  Voel je dat er wat meer pit in mag, of dat je trouw wil blijven aan een bepaald thema (als je graag over natuurelementen spreekt) of liever managementtaal of prikkelende of aansprekende titels wil in vraagvorm? Ask!!
  Mogelijke prompt: Kan je me 10 andere titels (in je vorm) geven voor onderstaand stuk? Je kan later ook vragen om die SEO-vriendelijk te maken.
 5. Je tekst op taal- en stijlfouten laten nalezen
  Laat AI redigeren.
  Mogelijke prompt (spreekt voor zich): Kan je de volgende tekst nalezen op taal- en stijlfouten alsjeblieft? Ik weet het, ik schrapte de ‘alsjeblieft’ bij mijn vorige prompts, maar ik blijf beleefd … een bizar kantje van mij dat ik niet kan laten.

Gebruik Chat GPT vooral voor opzoekwerk

Begeleid je lezen met je eigen stem. Geef persoonlijke voorbeelden. Voel waar je lezer wakker van ligt, denk mee, speel mee, stel jezelf in vraag. Je lezer zal zich erin herkennen, zich verbinden met jou en je tekst en je erkennen als mens. Helemaal klaar om samen de volgende stap te zetten.

Met inspirerende groet,

www.thepowerofbooks.be
laurence@thepowerofbooks.be

PS Wat denk je? Heb je al enkele schrijfstappen gezet met ChatGPT en ben je vastgelopen in de steriele teksten die hij teweegbracht? Zin om verder je eigen stem te ontdekken? Boek een vrijblijvend zoomgesprek in, en ik help je verder.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor mijn tweewekelijkse nieuwsbrief!

dit veld niet invullen s.v.p.