Welk nut heeft het schrijven van je boek als je lezer je niet begrijpt?

21 feb 2018

Welk nut heeft het schrijven van je boek als je lezer je niet begrijpt? Je inleven in de wereld van je lezer, op de hoogte zijn van zijn of haar voorkennis, is essentieel om de juiste toon te vinden voor je boek.

Vaak hoor ik mijn klanten beweren dat hun boek ‘voor iedereen’ bestemd is

Ze geven hierbij voorbeelden om hun gelijk aan te tonen. Zo bepaalde ik samen met een klant de doelgroep voor haar boek: ‘Belgische en Nederlandse ambitieuze vrouwen tussen dertig en veertig jaar oud’. Om tot die doelgroep te komen, hadden we een aantal sessies nodig. Aan het eind beweerde de auteur plots ‘dat haar echtgenoot er ook veel aan zou hebben’ en toen ze enkele weken later terug kwam uit vakantie kon ze ‘bewijzen’ dat ook de piepjonge hotelkelner interesse had getoond voor haar boek. Kortom, daarmee was voor haar ‘bewezen’ dat haar boek werkelijk voor iedereen geschikt zou zijn. Uiteraard klopt dit niet. Wat verder ga ik hier dieper op in.

Nogmaals, kiezen voor een bepaalde niche en doelgroep blijft vaak een harde dobber. Keuzes maken, het verstikkende gevoel hebben dat je bepaalde klanten of lezers moet ‘loslaten’ om voluit voor een doelgroep te kunnen kiezen: het hoort er allemaal bij.

eigen boek schrijven

Een doelgroep bepaal je vooral als schrijf- en marketingtool

Hoe beter je je doelgroep afbakent, hoe beter je kan inschatten waar de interesses van je lezer liggen, welke ‘taal’ hij of zij het best begrijpt en in welke voorbeelden hij of zij zich meteen kan inleven. Als je weet tot wie je je richt, kan je deze persoon veel gemakkelijker voor ogen houden tijdens het schrijven.
Je kent dan de problemen en worstelingen en je kunt inspelen op zijn of haar diepste verlangens.

Het schrijven van je boek voor je ideale klant. Waarom?

Als jij over je vak spreekt, gebruik je vooral vakterminologie. Je goochelt ermee, terwijl je lezer misschien geen belletjes hoort rinkelen. Daar hou je best rekening mee als je schrijft. De lezer kan niet in je hoofd kijken en heeft meestal je voorkennis niet. Delen wat je weet, al je vaardigheden en kennis, aan anderen die deze niet hebben, blijft een uitdaging.

Wil je graag hulp bij het schrijven van je boek? Neem hier contact op.

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor mijn tweewekelijkse nieuwsbrief!

dit veld niet invullen s.v.p.