Vijf tips om van self-publishing een succes te maken!

16 aug 2013

Steeds meer mensen beschouwen een boek niet als een doel op zich, maar als een middel, een hefboom om iets anders te bereiken. Bij BV’s is dat misschien het strelen van hun eigen ego, bij anderen kan het therapeutisch werken en bij nog anderen – met name de doelgroep van Yin Books – is het boek een perfecte vertaling van uitgekiende personal branding, een hefboom naar meer business. Self-publishing zit in de lift en is niet noodzakelijk synoniem voor uitgeven in eigen beheer. Met onderstaande tips ben je goed op weg om er een succes van te maken.

In de lift

Self-publishing zit in de lift.  Neem eens de proef op de som, en houd eens een maand de regionale pagina’s van Het Laatste Nieuws bij. We durven er veel op verwedden dat u op het einde van de maand minstens vijf stukjes zult hebben gevonden die verwijzen naar mensen die een boek hebben geschreven dat in eigen beheer is uitgebracht. Een misdaadverhaal, een boek naar aanleiding van de honderdste verjaardag van een bepaalde vereniging, de biografie van een vergeten dorpsheld… het is allemaal mogelijk.

Geen schrik meer voor afwijzing

De tijd is voorbij dat mensen die ervan droomden een boek op de markt te brengen, die droom opgaven van zodra een uitgever meewarig het hoofd schudde met de melding dat hij er geen brood in zag. Geen enkele potentiële auteur laat zich, zoals vroeger vaak het geval was, nog afschrikken door de vrees om afgewezen te worden. Self-publishing is het antwoord. Dat kan de vorm aannemen van een boek in eigen beheer, maar in een tijd waarin samenwerking en crowdsourcing meer en meer tegengewicht beginnen te bieden aan het individualisme, is alles helemaal alleen doen toch maar een eenzame bedoening. Self-publishing via een self-publishingspecialist is dan ook de meest aangewezen oplossing. Want die kan u helpen om de volgende tips ook in de praktijk om te zetten.

Vijf gouden tips

  • Definieer duidelijk uw doelstelling. Is uw boek in de eerste plaats een marketingtool of moet het toch op zichzelf kunnen staan? Zult u het zelf verdelen of rekent u op andere distributiekanalen?
  • Laat het lezen en herlezen vooraleer definitief het licht op groen te zetten. Geef het aan mensen van wie u weet dat zelfs hun negatieve kritiek uw vriendschap niet op de proef zal stellen. Probeer er ook voor te zorgen dat uw proeflezers uit verschillende sectoren komen. Dat kan voor interessante nieuwe invalshoeken zorgen, al wil dat niet zeggen dat u tot elke prijs elke inhoudelijke opmerking in uw verbeteringen moeten verwerken. Het voordeel van verschillende proeflezingen is alvast dat taal- en spelfouten die onvermijdelijk in de eerste versie staan, opgemerkt zullen worden.
  • Tijdrovend. Besef dat schrijven één zaak is, maar dat er nog veel meer tijd kruipt in de afwerking van het boek. Zeker in deze tijd is vormgeving even belangrijk als de inhoud zelf. Daarom is het ook erg belangrijk bij de keuze van de cover en de achterflap niet over één nacht ijs te gaan.
  • Werk een plan uit voor promotie en distributie. Boeken zullen niet vanzelf verkopen. Maar gelukkig leven we in een tijd van social media waarin diverse kanalen elkaar kunnen versterken. Het is echter van belang om die optimaal te gebruiken.
  • Zoek iemand die uw boek kan loven. De reclame van mond tot mond kan meer doen dan elke ongelooflijke dure campagne. Aangezien bekend is dat het voor iedereen mogelijk is om in zes stappen met om het even wie in de wereld in contact te komen, kan het dus geen al te grote problemen opleveren om iemand met een bekende naam te vinden die alvast de lofzang van uw boek kan zingen.

De belangrijkste les die u rond self-publishing moet onthouden is in ieder geval dat het schrijven hoe moeilijk dat voor sommigen ook is zelf maar een klein onderdeeltje is van het hele project dat opgedeeld kan worden in diverse deelprojecten. Bij elk daarvan – en ook bij het schrijven zelf kan The Power of Books u op basis van vele jaren ervaring heel goed bijstaan.

Geert Degrande

P1010863

Blijf je graag op de hoogte?

Schrijf je dan in voor mijn tweewekelijkse nieuwsbrief!

dit veld niet invullen s.v.p.